Nabízené služby v oblasti jaderné energetiky (JE)

  • Expertní posudky pro české a zahraniční elektrárny
  • Konzultační činnost pro provozovatele JE v oblasti pevnostních výpočtů
  • Úzká spolupráce s provozovateli při řešení provozních problémů systémů, konstrukcí a komponent
    Stanovení příčiny poškození prasklého vřetena armatury
  • Stanovování kořenových příčin poškozování systémů, konstrukcí a komponent JE během provozu
    Analýza příčin poškození obvodového montážního svaru potrubí s armaturou Analýza příčin poškození obvodového montážního svaru potrubí s armaturou Analýza příčin poškození obvodového montážního svaru potrubí s armaturou Analýza příčin poškození otvoru šroubového spoje
  • Pravidelné roční hodnocení aktuálního stavu životnosti nejvýznamnějších komponent JE
    Vizuální prohlídka během provozu Vizuální prohlídka během provozu Trendy a predikce poškozování komponent únavou během provozu Trendy a predikce poškozování komponent únavou během provozu Trendy a predikce poškozování komponent únavou během provozu
  • Hodnocení životnosti/stárnutí pomocí našeho systému DIALIFE
    Hodnocení provozních parametrů z pohledu dlouhodobého provozu Výpočtové modely primárních smyček Výpočtové modely primárních smyček
  • Pevnostní analýzy systémů, konstrukcí a komponent JE
    Analýza napětí v oblasti klínu horkého kolektoru PG Analýza napětí záslepky primárního okruhu Analýza napětí tenkostěnných konstrukcí Analýza napětí tenkostěnných konstrukcí
  • Dynamické analýzy zařízení jaderných elektráren
    Modální analýza hlavních parovodů Výpočtový model VT lopatky Výpočtový model lopatkového kola Napětí na náběžné hraně kola
  • Termohydraulické analýzy systémů JE
    Výpočtové modely PG pro T-H výpočty Výpočtové modely PG pro T-H výpočty Výpočtové modely PG pro T-H výpočty Analýza parovodní směsi v PG při nominální, provozu Analýza parovodní směsi v PG při nominální, provozu Analýza parovodní směsi v PG při nominální, provozu
  • Analýza míchání kapalin o rozdílné teplotě v T-kusech
  • Posouzení nalezených defektů a stanovení jejich přípustnosti pro provoz
    Stanovení maximálního přípustného defektu Stanovení maximálního přípustného defektu
  • Analýza a posouzení degradačních mechanismů komponent jaderných zařízení
    Analýza napětí při časté změně teploty
  • Stanovování přípustnosti nalezených defektů během provozu
    Indikace defektů během provozu k posouzení
  • Zpracovávání průkazů pevnosti, životnosti a seizmické odolnosti systémů, konstrukcí a komponent JE
    Průkazná dokumentace šroubového spoje Průkazná dokumentace šroubového spoje Průkazná dokumentace armatury Modální analýza armatury Průkazná dokumentace šoupátka Analýza systému kompenzace
  • Konstrukční a inženýrská činnost pro provozovatele JE a jejich subdodavatele
    Výrobní výkresová dokumentace omezovačů švihu potrubí Výrobní výkresová dokumentace omezovačů švihu potrubí Výrobní výkresová dokumentace omezovačů švihu potrubí
  • Dlouhodobá měření provozních parametrů s následným hodnocením vlivu měřených parametrů na životnost konstrukcí
    Dlouhodobé měření teplot po obvodě součásti Dlouhodobé měření teplot po obvodě součásti
  • Výpočet zbytkových napětí po provedených opravách svařováním
    Zbytková napětí ve svarových spojích Zbytková napětí ve svarových spojích Zbytková napětí ve svarových spojích
  • Optimalizace programu provozních kontrol
  • Predikce distorzí při výrobě tlustostěnných svařenců
    Výrobní distorze svařenců Výrobní distorze svařenců Výrobní distorze svařenců
  • Tepelná únava materiálů
Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011