Nabízené služby v oblasti jaderné energetiky (JE)

 • Expertní posudky pro české a zahraniční elektrárny
 • Konzultační činnost pro provozovatele JE v oblasti pevnostních výpočtů
 • Úzká spolupráce s provozovateli při řešení provozních problémů systémů, konstrukcí a komponent
  Stanovení příčiny poškození prasklého vřetena armatury
 • Stanovování kořenových příčin poškozování systémů, konstrukcí a komponent JE během provozu
  Analýza příčin poškození obvodového montážního svaru potrubí s armaturou Analýza příčin poškození obvodového montážního svaru potrubí s armaturou Analýza příčin poškození obvodového montážního svaru potrubí s armaturou Analýza příčin poškození otvoru šroubového spoje
 • Pravidelné roční hodnocení aktuálního stavu životnosti nejvýznamnějších komponent JE
  Vizuální prohlídka během provozu Vizuální prohlídka během provozu Trendy a predikce poškozování komponent únavou během provozu Trendy a predikce poškozování komponent únavou během provozu Trendy a predikce poškozování komponent únavou během provozu
 • Hodnocení životnosti/stárnutí pomocí našeho systému DIALIFE
  Hodnocení provozních parametrů z pohledu dlouhodobého provozu Výpočtové modely primárních smyček Výpočtové modely primárních smyček
 • Pevnostní analýzy systémů, konstrukcí a komponent JE
  Analýza napětí v oblasti klínu horkého kolektoru PG Analýza napětí záslepky primárního okruhu Analýza napětí tenkostěnných konstrukcí Analýza napětí tenkostěnných konstrukcí
 • Dynamické analýzy zařízení jaderných elektráren
  Modální analýza hlavních parovodů Výpočtový model VT lopatky Výpočtový model lopatkového kola Napětí na náběžné hraně kola
 • Termohydraulické analýzy systémů JE
  Výpočtové modely PG pro T-H výpočty Výpočtové modely PG pro T-H výpočty Výpočtové modely PG pro T-H výpočty Analýza parovodní směsi v PG při nominální, provozu Analýza parovodní směsi v PG při nominální, provozu Analýza parovodní směsi v PG při nominální, provozu
 • Analýza míchání kapalin o rozdílné teplotě v T-kusech
 • Posouzení nalezených defektů a stanovení jejich přípustnosti pro provoz
  Stanovení maximálního přípustného defektu Stanovení maximálního přípustného defektu
 • Analýza a posouzení degradačních mechanismů komponent jaderných zařízení
  Analýza napětí při časté změně teploty
 • Stanovování přípustnosti nalezených defektů během provozu
  Indikace defektů během provozu k posouzení
 • Zpracovávání průkazů pevnosti, životnosti a seizmické odolnosti systémů, konstrukcí a komponent JE
  Průkazná dokumentace šroubového spoje Průkazná dokumentace šroubového spoje Průkazná dokumentace armatury Modální analýza armatury Průkazná dokumentace šoupátka Analýza systému kompenzace
 • Konstrukční a inženýrská činnost pro provozovatele JE a jejich subdodavatele
  Výrobní výkresová dokumentace omezovačů švihu potrubí Výrobní výkresová dokumentace omezovačů švihu potrubí Výrobní výkresová dokumentace omezovačů švihu potrubí
 • Dlouhodobá měření provozních parametrů s následným hodnocením vlivu měřených parametrů na životnost konstrukcí
  Dlouhodobé měření teplot po obvodě součásti Dlouhodobé měření teplot po obvodě součásti
 • Výpočet zbytkových napětí po provedených opravách svařováním
  Zbytková napětí ve svarových spojích Zbytková napětí ve svarových spojích Zbytková napětí ve svarových spojích
 • Optimalizace programu provozních kontrol
 • Predikce distorzí při výrobě tlustostěnných svařenců
  Výrobní distorze svařenců Výrobní distorze svařenců Výrobní distorze svařenců
 • Tepelná únava materiálů
Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011