Nabízené služby v oblasti klasických elektráren (KE)

 • Expertní posudky pro provozovatele klasických elektráren
  Stanovení skutečných mechanických vlastností po 50ti letech provozu Expertní posouzení uložení nádrže
 • Konzultační činnost pro provozovatele KE v oblasti pevnostních výpočtů
  Potrubní trasy a plošiny v místnosti A820 Trasa parovodu TX80 a obslužné plošiny Prutový model plošin a potrubí
 • Úzká spolupráce s provozovateli KE při řešení provozních problémů systémů, konstrukcí a komponent
  Vnější bandáž zadního tahu- podklad pro okrajové podmínky výpočtového modelu Ekonomizér
 • Stanovování kořenových příčin poškozování systémů, konstrukcí a komponent KE během provozu
  Stanovení příčiny trvalé deformace zadního tahu
 • Pravidelné roční hodnocení aktuálního stavu životnosti nejvýznamnějších komponent KE
 • Hodnocení životnosti/stárnutí pomocí našeho systému DIALIFE
 • Pevnostní analýzy systémů, konstrukcí a komponent KE
 • Stanovování přípustnosti nalezených defektů během provozu
 • Konstrukční a inženýrská činnost pro provozovatele KE a jejich subdodavatele
 • Dlouhodobá měření provozních parametrů s následným hodnocením vlivu měřených parametrů na životnost konstrukcí
 • Analýza proudění ve spalinovodech práškového kotle
  Výpočtová síť celkového modelu spalinovodů práškového kotle Celkový model soustavy spalinovovdů práškového kotle Skalární pole teplot řezem spalinovodů práškového kotle Skalární pole rychlosti v řezu mezitahu spalinovodů práškového kotle Vektorové pole rychlosti v řezu mezitahu spalinovodů práškového kotle Skalární pole rychlosti zkrz vestavby umělého tahu spalinovodů práškového kotle
Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011