Reference

Analýza  zbytkové životnosti reformingových reaktorů po 40-ti letech provozu

REaktor

Provozní podmínky:

 • Teplota : 500 – 530 °C
 • Vnitřní přetlak : 2,4 – 2,6 MPa
 • Pracovní látka : 85% H2 + 15% Bi
 • Materiál : 15 313.5

Hodnocené degradační mechanismy:

 • Creep
 • Nízkocyklová únava
 • Popouštěcí zkřehnutí – odolnost proti křehkému lomu
 • Vysokoteplotní vodíková koroze

Výsledky analýzy:

 • Prodloužení životnosti reaktorů o 20 let provozu (v závislosti na výsledcích NDT kontrol dle předepsaného inspekčního plánu).
 • Zpracování plánu inspekčních kontrol pro další provozní období.
 • Stanovení minimální tlakovací teploty s ohledem na riziko vzniku křehkého lomu.
 • Posouzení krátkodobých teplotních anomálií z hlediska snížení životnosti reaktorů.
 • Začlenění reaktorů do monitorovacího systému umožňujícího sledovat čerpání životnosti v závislosti na způsobu provozování.

Galerie obrázků:

Reaktor Rozložení napjatosti při rychlém ohřevu konstrukce Vliv rychlosti ohřevu na velikost teplotních napětí

Analýza technického stavu  kolony poškozené intenzivní korozí pod izolací

Výsledky analýzy:

 • Stanovení maximálního přípustného oslabení tlouštěk stěn korozí.
 • Stanovení termínu, do kterého lze kolonu bezpečně provozovat před provedením opravy nebo výměny.

Galerie obrázků:

Zkorodovaná dolní část kolony po sejmutí izolace Detailní pohled na zkorodovaný koutový svar mezi kolonou a podstavcem. Výpočet únosnosti dolní části kolony oslabené korozí pro zatížení hmotnostními silami a větrem Detail rozložení napjatosti ve zkorodovaném koutovém svaru

Analýza technického stavu velkokapacitních zásobníků na LPG

Zásobník na LPGHodnocené typy zásobníků:

 • Kulové nadzemní o objemu 1000 m3 a 250 m3
 • Válcové podzemní o objemu 1000 m3

Hodnocené degradační mechanismy:

 • Nízkocyklová únava materiálu
 • Křehký lom
 • Korozní úbytky
 • Sedání podloží

Výsledky analýzy:

 • Stanovení minimální tlakovací teploty s ohledem na riziko vzniku křehkého lomu.
 • Stanovení maximálního přípustného defektu v kritických místech konstrukce, hodnocení zda zásobníky vyhovují kritériu „leak before break“. Výpočet rychlosti růstu hypotetických defektů při provozních cyklech.
 • Zpracování plánu inspekčních kontrol umožňujících sledovat integritu a technický stav zásobníků při jejich provozování. Optimalizace rozsahu a intervalu NDT kontrol.
 • Začlenění zásobníků do monitorovacího systému umožňujícího sledovat čerpání životnosti v závislosti na způsobu provozování.

Galerie obrázků:

Rozložení napjatosti v kulovém zásobníku - celkový pohled Detailní pohled na rozložení napjatosti v místě napojení opěrných nohou. Detailní pohled na rozložení napjatosti v oblasti hrdel na horním vrchlíku. Detailní pohled na rozložení napjatosti v oblasti hrdla dómu – podzemní zásobník. Časový průběh napětí v kritickém místě příruby průlezu vypočtený na základě dlouhodobého záznamu provozních parametrů zásobníku. Podzemní zásobník – kritická místa konstrukce Stav vnitřního povrchu zjištěný při vnitřní revizi po 5-ti letech provozu Namáhání výztužného prstence za provozu

Výpočet zbytkové životnosti nástřikového hrdla potrubí

Provozní podmínky:

 • Teplota proudu média v hlavním potrubí :  540°C - benzin
 • Teplota proudu média v nástřikovém potrubí : 30°C - H2
 • Vnitřní přetlak : 0,78 MPa
 • Materiál potrubí : ocel 15 313.5

Hodnocené degradační mechanismy:

 • Creep
 • Nízkocyklová únava materiálu
 • Popouštěcí zkřehnutí – křehký lom
 • vysokoteplotní vodíková koroze

Výsledky analýzy:

 • Stanovení zbytkové životnosti hodnoceného konstrukčního uzlu.
 • Doporučení termínu, do kterého by měl být uzel vyměněn nebo rekonstruován.

Galerie obrázků:

Pohled na část potrubí s nástřikovým hrdlem Rozložení teploty ve stěně potrubí získané pomocí CFD analýzy Rozložení redukovaného napětí po třech provozních cyklech vypočtené s vlivem plastické a creepové deformace Rozložení přírůstku creepové deformace po třech provozních cyklech
Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011