Poskytované služby

 • Komplexní výpočty pevnosti, životnosti a seismické odolnosti ocelových konstrukcí, tlakových nádob, uskladňovacích nádrží a strojních částí
 • Hodnocení mezních stavů pevnosti konstrukcí (únava, creep, koroze plošná a důlková, koroze pod napětím, odolnost proti porušení houževnatým a křehkým lomem, stabilita, vodíkové zkřehnutí a pod.)
 • Výpočty dynamicky namáhaných konstrukcí (výpočet vlastního a vynuceného kmitání, řešení nelineárního kmitání, výpočtový návrh dynamických tlumičů a rozražečů větru u vysokých konstrukcí, návrhy pružných uložení zařízení na dopravních prostředcích)
 • Výpočty pevnosti a posouzení stability nádrží na kapalná a plynná média a zásobníků na sypké hmoty
 • Komplexní výpočty pevnosti nádrží a potrubí z umělých hmot
 • Optimalizační výpočty, odborná analýza nosných systémů a návrhy ke snížení jejich hmotnosti, zvýšení životnosti a tuhosti
 • Vývoj a výzkum v oboru tuhých a poddajných těles a prostředí
 • Návrh a dodávka diagnostických systémů a jejich využití k řízení stárnutí/životnosti zařízení klasických a jaderných elektráren, chemického, petrochemického a potravinářského průmyslu, rypadel, zakladačů, jeřábů, ocelových konstrukcí, zařízení válcoven, strojních zařízení a ložisek
 • Systémy řízení stárnutí/životnosti zařízení namáhaných v provozních podmínkách
 • Inspekční prohlídky stavu zařízení v chemickém, petrochemickém, energetickém a potravinářském průmyslu a stanovení jejich zbytkové životnosti
 • Optimalizace svarových spojů a tepelného zpracování programem SYSWELD, zejména v oblasti energetiky, strojírenství a automobilového průmyslu (určení fázových struktur, zbytkových napětí, tvrdosti, trvalých deformací)
 • Statické, dynamické a únavové zkoušky vzorků, modelů, dílů a reálných konstrukcí v zátěžných rámech nebo reálných konstrukcí v provozních podmínkách (napětí, tlaky, síly, průhyby, dráha, zrychlení, kroutící momenty a pod.)
 • Dlouhodobá měření parametrů zatížení a odezvy materiálu strojních zařízení a ocelových konstrukcí na zatížení v provozních podmínkách
 • Hodnocení dynamického chování objektů a přepravních zařízení během jízdy a určování kritických rychlostí během přepravy
 • Měření zbytkových napětí v materiálu konstrukcí v průběhu jejich výroby, montáže a provozu
 • Systémy včasného varování při přetížení konstrukcí
 • Přednášky a semináře
 • Studijní pobyty studentů
Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011