Software využívaný ÚAM Brno

V ústavu je využíván komerční software pro řešení úloh metodou konečných prvků:

ANSYS

univerzální FEM program (statika, dynamika, teplo, lomová mechanika, stabilita, boulení, creep, atd.)

ANSYS CFD, CFX

analýza mísení proudících médií

ANSYS Workbench

Prostředí pro provádění výpočtů v asociativitě s CAD geometrií.

SYSWELD

simulace procesu svařování a tepelného zpracování (metalurgická, teplotní a termoplastická analýza)

Pro/Engineer

plně parametrický CAD modelář pro plnou přípravu geometrie součástí (především 3D)

HyperWorks

3D generátor sítě, nástroj pro tvoření geometrie a FEM sítí

Další využívaný software

NEXTVIEW

analýza dat změřených při dynamickém zatěžování

AutoCAD 2006 LT

Software pro 2D modelování

Embarcadero RAD Studio 2006 Enterprise

prostředí pro tvorbu a vývoj aplikací

MathCAD 2000 Standart

systém pro jakékoliv výpočty, které se místo programování zadávají pomocí běžného matematického zápisu.

Microsoft Office

Balík kancelářských programů

Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011