Poskytované služby laboratoře 1228

Měření tenzometrická

Naše AZL má pro tyto měření několik akreditovaných postupů. Pro měření využíváme foliových a polovodičových tenzometrických snímačů od nejvýznamnějších světových výrobců. Snímače jsou umístěny na ocelové konstrukce, které jsou zatěžovány statickými nebo dynamickými silami a momenty. Díky moderním měřícím systémům provádíme měření v rámci laboratoří, ale většina měření je prováděna mimo laboratoře a to jak krátkodobě, tak i dlouhodobě. Měřená data jsou přenášena pomocí bezdrátových sítí nebo GSM sítě na úložiště dat v rámci ÚAM Brno. V rámci našich měření probíhá zobrazení a předběžné vyhodnocení i u zákazníka.
Pomocí tenzometrickým měření realizujeme i ucelené měřící a regulační systémy v rámci zlepšení chování nebo prodloužení životnosti ocelových konstrukcí.   

Měření zbytkového pnutí

V rámci ÚAM Brno provádíme měření a vyhodnocení zbytkového pnutí. Pro toto měření máme akreditovanou metodu, která využívá postupné odvrtávání materiálu a měření změny poměrného prodloužení.
Díky přenosné konstrukci zařízení provádíme měření jak v laboratořích, tak v provozech u našich zákazníků. Výstupem je akreditovaný zkušební protokol, ve kterém jsou uvedeny základní informace o napětích a jejich orientaci.

Měření teploty

Pro studium chování ocelových konstrukcí je nutné znát teploty a teplotní pole na sledovaných ocelových konstrukcích a jejich okolí. Pro tyto účely používáme jak kontaktní metody (akreditované), pomocí termočlánků, platinových nebo polovodičových teploměrů s dlouhodobým zápisem dat do pamětí měřících ústředen.
Dále pro stanovení teplotních polí a provozních parametrů používáme termokameru FLUKE Ti 32, která je speciálně upravená na sledování zvláště rychlých dějů. Termokamera je využívána pro měření tepelně technickým parametrů budov a stavebních konstrukcí.

Měření hmotnosti a síly

Jednou z významných oblastí práce AZL je stanovení hmotnosti dílců a konstrukcí. Pro naše dlouhodobé zákazníky provádíme stanovení hmotnosti kolejových vozidel a silových poměrů, které vznikají při nerovnoměrném rozložení hmotnosti. Rozsah měření je od kN do několika set MN. Pro statické nebo dynamické zatěžovací zkoušky jsou měřeny silové poměry tah – tlak. 

Měření krouticího momentu

Měření krouticího momentu provádíme na rotujících i na nerotujících ocelových hřídelích a konstrukcích. Na stanovení mechanického napětí jsou použity foliové tenzometrické snímače.

Měření vibrací

Měření polohy a pohybu

Měření tlaku

Měření termografické

Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011