Současnost laboratoře 1228

Akreditovaná zkušební laboratoř 1228  (dále jen AZL) je nezávislým subjektem v rámci ÚAM Brno s.r.o.  a úzce spolupracuje  se všemi specialisty v ÚAM Brno na řešení požadavků zákazníků. Díky rozšiřující se spolupráci s teoretickými experty v ÚAM Brno jsou realizovány velmi komplikované měření ve všech technických oborech. Rozsah prováděných zkoušek se trvale rozšiřuje a zdokonaluje, to za výrazné podpory vedení ÚAM Brno. Trvalý rozvoj a nákup nové měřící techniky je jednou z velkých výhod služeb, které jsou poskytovány AZL ÚAM Brno.

Hlavní náplní AZL 1228 je provádění unikátních testů a měření, u kterých je nutno využít multidisciplinárních znalostí a inovativního přístupu. Výstupem z měření nejsou pouze data o měření, ale i interpretace naměřených veličin a odborné konzultace, které pomohou zákazníkovi dosáhnout zlepšení jeho výrobku nebo služeb.

Historie AZL byla úzce spjata rozvojem velkostrojů na povrchovou těžbu uhlí a výstavbou velkých ocelových konstrukcí (mostů a vysílačů) dřívějším koncernem Vítkovice.

V současnosti se rozsah činností a zákazníků rozšířil do všech technických oborů a provádíme měření v energetice jaderné, tepelné, vodní i větrné, petrochemickém průmyslu, chemickém průmyslu, těžebních velkostrojích v dolech, těžkém strojírenství, stavebních ocelových a ocelo-betonových konstrukcích, dopravních strojích.

Provádíme statické i dynamické zatěžovací zkoušky v rámci laboratoře i venkovního prostředí, experimentální, typové i prototypové měření a zkoušky. Zkoušky mohou být jednorázové, krátkodobé i dlouhodobé s přenosem naměřených dat k zákazníkovi.

V rámci AZL bylo vyvinuto několik unikátních metod měření, které jsou jedinečné a nebyly jinde realizovány. Pro zákazníky byly vyvinuty a realizovány měřící systémy, které jsou dlouhodobě využívány pro kontrolu, provoz a řízení životnosti a bezpečnosti provozovaných budov a strojních zařízení, což vedlo k velkým úsporám a omezení rizik.

Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011