Historie ÚAM Brno

Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. (ÚAM) byl založen v roce 1959 na základě rostoucí spolupráce státního podniku VÍTKOVICE s katedrou Pružnosti, pevnosti a mechaniky Vojenské akademie Brno. Od svého počátku byla činnost Ústavu zaměřena na řešení praktických problémů, přesahujících běžné znalosti a možnosti projektantů a konstruktérů. Ústav se dynamicky rozvíjel. Tradicí ústavu se stala aplikace vědeckých poznatků v oblasti mechaniky tuhých a poddajných těles a prostředí, hodnocení mezních stavů pevnosti a podpora rozvoje progresivních, spolehlivých a únosných ocelových konstrukcí, tlakových nádob, uskladňovacích nádrží, potrubních systémů a dílů konstrukcí.

Ústav založil prof. Ing. Vlastimil Křupka, DrSc., který v té době byl zároveň i vedoucím katedry pružnosti a pevnosti na Vojenské akademii. Od počátku tak vznikla odchodní značka VÍTKOVICE Ústav aplikované mechaniky Brno při VAAZ (Vojenské akademii Antonína Zápotockého). Prof. Křupka, DrSc. vedl a úspěšně rozvíjel ÚAM dlouhých 32 let až do roku 1991. Během jeho aktivní práce na zahraniční univerzitě, v letech 1961 až 1965, jej zastupoval prof. Ing. Jiří Novotný, DrSc. Prof. Křupka svoji aktivní práci na ÚAM Brno ukončil ve svých 83 letech. Od roku 1991 až do 2009 vedl ÚAM další významný profesor Ing. Stanislav Vejvoda, CSc., který na ÚAM Brno hlavně rozvíjel činnosti v oblasti jaderné energetiky. Od roku 2009 vede ÚAM Brno Ing. Lubomír Junek, Ph.D.

Ústav byl nejprve součástí společnosti VÍTKOVICE, a.s., divize VÍTKOVICE Výzkum a vývoj. V roce 1994 byl ústav transformován do společnosti typu s.r.o. V době výrobní krize společnosti VÍTKOVICE byl ústav prodán do společností s většinovým podílem firmy ČEZ, a.s. Od 18. prosince 2000 tak byl ÚAM vlastněn Ústavem jaderného výzkumu Řež, a.s. (z 60 %) a I&C Energo Třebíč, s.r.o. ze 40 %. V roce 2004 se společnost I&C vzdala svého podílu a od roku 2004 je tak ÚAM Brno stoprocentně vlastněn společností ÚJV Řež.

Základním kamenem, na kterém je důvěryhodnost ÚAM budována, jsou zodpovědnost, vážnost, spolehlivost a otevřený dialog se zákazníkem. Průběžný dialog umožňuje nalézt jak kvalitní řešení dle potřeb zákazníka, tak optimální vztah mezi cenou a rozsahem poskytovaných služeb. Společnost si zvolila svůj slogan „Kreativita, vzdělanost a spokojenost zákazníka je základ úspěchu“. Podle uvedeného hesla se také společnost chová, o čemž svědčí progresívní nárůst výkonů a tržeb společnosti. ÚAM Brno má zavedený systém kvality dle ISO 9001:2009. Součástí společnosti je akreditovaná zkušební laboratoř, která je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005.

Po dobu trvání ÚAM Brno nepřekročil počet pracovníků číslo 44. Ústav tak sází více na kvalitu než kvantitu, což je dáno i prostory ÚAM Brno. Každý z výkonných pracovníků má svoji specializaci, která je rozvíjena na širokém teoretickém základě. Rozvoj specializovaných znalostí v oblasti aplikované mechaniky je vedením společnosti podporován nejen časově, ale i finančně.

Nejvýznamnějším zákazníkem ÚAM Brno je ČEZ Group a.s. a jeho subdodavatelé. Objem přímých výkonů v oblasti energetiky pro společnost ČEZ činí až 60 % obratu společnosti. ÚAM Brno se v oblasti energetických zařízení hlavně podílí na řešení provozních problémů, které provozem nastanou.

ÚAM Brno pro svoji práci používá plnou licenci programu ANSYS. Výkonné více procesorové počítače jsou využívány pro řešení čím dál obtížnějších úloh, jako jsou náročnější nelineární numerické simulace a pod..

Historie založení a mezníky rozvoje ústavu

1956
zahájení spolupráce mezí společností VÍTKOVICE a VTA Brno
1959
vznik výpočtového střediska společnosti VÍTKOVICE (závod 6 – kotlárna) při katedře pružnosti a pevnosti VTA Brno, nástup prvních zaměstnanců společnosti VÍTKOVICE
1965
začlenění do jednotných Výzkumných ústavů společnosti VÍTKOVICE pod názvem Ústav aplikované mechaniky při VAAZ Brno, vedoucím byl jmenován pan Prof. Křupka
1994
vznik společnosti Ústav aplikované mechaniky Brno, spol. s r.o., 100% vlastněné společností VÍTKOVICE, a.s.
2001
Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. ze 60 % vlastněn společností ÚJV Řež, a.s. a ze 40 % společností I&C Energo Třebíč, a.s., dceřinnými společnostmi ČEZ, a.s.
2004
Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. ze 100 % vlastněn společností ÚJV Řež, a.s., dceřinnou společností ČEZ, a.s.
 

Ředitelé ústavu

1959 - 1962
Prof. Ing. Vlastimil Křupka, DrSc.
1963 - 1965
Prof. Ing. Jiří Novotný, DrSc.
1966 - 1991
Prof. Ing. Vlastimil Křupka, DrSc.
1992 - 2009
Prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc.
2009 -
Ing. Lubomír Junek, Ph.D.
 

Vývoj počtu pracovníků (stav k 31. 12.)

Vývoj počtu pracovníků (stav k 31. 12.)

 

Vzdělání pracovníků, rok 2020

Vzdělání pracovníků, rok 2017

Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011