Ing. Rudolf Moulis, CSc.

Období působení: 1975 - 2004

Profesní zaměření

Ing. Moulis se po celou dobu působení na ÚAM Brno věnoval výpočtům a posuzování ocelových konstrukcí, komponent jaderných elektráren. Byl autorem projektů zařízení pro přepravu těžkých komponent JE (parních generátorů 440 a 1000 MW). Na ÚAM Brno se zejména zasloužil o rozvoj programů pomocí metody konečných prvků, je autorem dodnes používaného výpočtového systému MOVYKO.

V letech 1994 až 1998 byl jednatelem společnosti.

Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011