Prof. Ing. Jiří Novotný, DrSc.

Období působení: 1963 - 1965

Profesní zaměření

Prof. Novotný se specializoval zejména na dynamické výpočty ocelových konstrukcí, potrubních systémů a tlakových zařízení. Na ÚAM Brno se zejména zasloužil o rozvoj metodik pro provádění dynamických analýz. Dále se prof. Novotný zabýval experimentálními výpočty pružnosti, pevnosti a životnosti tlakových nádob a uskladňovacích nádrží.

V letech 1963 až 1965 byl ředitelem společnosti v době, kdy prof. Křupka působil v zahraničí.

Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011