Prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc.

Období působení: 1962 - 2010

Profesní zaměření

Prof. Vejvoda se po celou dobu působení na ÚAM Brno zabýval výpočty pevnosti a životnosti ocelových konstrukcí a strojních zařízení, tlakových nádob pro klasické a jaderné elektrárny, chemický, petrochemický a potravinářský průmysl, velkostrojů pro těžbu uhlí, zařízení pro metalurgický průmysl a válcovny. Na ÚAM Brno se zejména zasloužil o rozvoj hodnocení mezních stavů pevnosti (prostá pevnost, únava, creep, křehký lom). V poslední době pracoval na rozvoji diagnostických systémů, metodiky řízeného stárnutí/životnosti strojních dílů, ocelových konstrukcí a tlakových nádob.

V letech 1994 až 2009 byl ředitelem a jednatelem společnosti.

Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011