Doc. Ing. Miloš Vlk, CSc.

Období působení: 1965-1990

Profesní zaměření

Doc. Vlk se zejména zabýval výpočty v oblasti experimentální pružnosti a pevnosti, dynamiky a životnosti ocelových konstrukcí. Dále se podílel na rozvoji výpočtových postupů pro technologické celky určených pro povrchovou těžbu, haly a mostní konstrukce. Své bohaté celoživotní zkušenosti předává studentům na vysoké škole strojní na katedře pružnosti a pevnosti.

Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011