Ing. Ivan Wasgestian

Období působení: 1961-1989

Profesní zaměření

Ing. Wasgestian se celou dobu působení na ÚAM Brno zabýval experimentálním měřením. Byl vedoucím úkolů při provádění tenzometrických měření, měření zbytkových napětí v materiálu konstrukcí a jejich dílů, zajišťoval dynamické a statické zkoušky konstrukcí velkostrojů a strojních zařízení, měření hmotnosti montovaných dílů, měření TV stožárů, mostních konstrukcí, hutních nádob, chemických nádrží,…

V letech 1965 až 1989 byl vedoucím zkušební laboratoře.

Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011