SKUPINA ÚJV

Skupina ÚJV je koncern společností výzkumu a vývoje, projekčních a inženýrských služeb, technického inženýringu, výroby speciálních produktů a zařízení a expertních činností v oblastech energetiky, průmyslu a zdravotnictví.

Hlavním posláním Skupiny ÚJV je:

  • zabezpečit v tuzemském i mezinárodním měřítku inženýrskou, projekční, analytickou a vědeckou podporu při provozu a nové výstavbě energetických a jaderných zařízení,
  • poskytovat komplexní a systémové vědeckovýzkumné služby zejména v oblasti využití jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření,
  • být odbornou autoritou a propagátorem v oblasti jaderné energetiky a využití ionizujícího záření.

Skupina ÚJV

 

Portfolio služeb ÚJV Řež synergicky doplňují 100% vlastněné dceřiné společnosti, spojené do Skupiny ÚJV:

  • Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.
  • Centrum výzkumu Řež s.r.o.
  • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
  • EGP INVEST, spol. s r.o. - projektové a inženýrské kapacity dceřiné společnosti EGP INVEST byly k 1.7. 2017 sloučeny  s ÚJV Řež, a. s., divize ENERGOPROJEKT PRAHA.

Výše uvedené společnosti tvoří spolu s ÚJV Řež, a. s. koncern ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011