Ing. Michal Chlud, Ph.D.

Zařazení:
Výzkumný pracovník
Mobil:
+420 724 446 999
Tel:
541 321 291, klapka 215
E-mail:
email

Vzdělání

  • Ing., VUT v Brně, FSI, 2010, obor Inženýrská mechanika a biomechanika
  • Ph.D., VUT v Brně, FSI, 2015, obor Inženýrská mechanika

Profesní zaměření

  • Lineární a nelineární statické a dynamické výpočty metodou konečných prvků s využitím softwarů ANSYS a AutoPIPE
  • Vlastní a vynucené kmitání tlumených a netlumených soustav
  • Odezva konstrukcí na seizmické buzení (metoda spekter odezvy, buzení dané akcelerogramy)
  • Interakční problémy těleso-tekutina (kmitání konstrukcí v tekutině, zatížení hydrodynamickými silami vyvolanými tokem kapaliny)

Publikace

MALENOVSKÝ, E.; POCHYLÝ, F.; POHANKA, L.; CHLUD, M. Application of the dynamic compliance method for fluid structure interaction. COMPUTERS & FLUIDS, 2011, roč. 44, č. 1, s. 143-152. ISSN: 0045- 7930.

MALENOVSKÝ, E.; POCHYLÝ, F.; RUDOLF, P.; POHANKA, L.; CHLUD, M. NEW APPROACH TO THE NUMERICAL ANALYSIS OF THE SWIRL WATER TURBINE AND EXPERIMENTAL VERIFICATION. In IFToMM Rotordynamics 2010. Seoul, Korea: KIST Seoul, 2010. s. 1-8. ISBN: 978-89-5708-187- 7.

Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011