Ing. Pavel Dokoupil, Ph.D.

Zařazení:
Výzkumný pracovník, manažer kvality AZL č. 1228
Mobil:
+420 724 446 996
Tel:
541 321 291, klapka 115
E-mail:
email

Vzdělání

  • Bc., VUT v Brně, FSI, 2012, Obor: Stavba strojů a zařízení
  • Ing., VUT v Brně, FSI, 2014, Obor: Výrobní stroje, systémy a roboty
  • Ph.D., VUT v Brně, FSI, 2018, Obor: Konstrukční a procesní inženýrství

Profesní zaměření

  • Diagnostické měření
  • Měření průtokových, kavitačních a dynamických vlastností hydraulických strojů a hydrotechnických zařízení
  • Měření dynamiky energetických strojů a jejich zařízení
  • Experimentální mechanika
  • Výpočet nejistot měření

Publikace

DOKOUPIL, P.: Modelový výzkum vodních turbín. 2011 Brno, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství.

DOKOUPIL, P.: Měření napjatosti ve spirále vodní turbíny pomocí tenzometrů. 2014 Brno, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství.

HIMR, D.; HABÁN, V.; DOKOUPIL, P. Check valve slam analysis in pumping station. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. 2016. s. 1-6. ISSN: 2100-014X.

DOKOUPIL, P. DETERMINATION OF MEASUREMENT UNCERTAINTY OF STRAIN AND STRESS USING STRAIN GAGES. Transaction of the VŠB-Technical University of Ostrava, Mechanical series, 2017, roč. 63, č. 1, s. 9-23. ISSN: 1210- 0471.

Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011