Ing. Aleš Lička

Zařazení:
Výzkumný pracovník
Mobil:
+420 725 648 944
Tel:
541 321 291, klapka 205
E-mail:
email

Vzdělání

  • VUT Brno, obor Přístrojová, regulační a automatizační technika (1987).
  • Specializační kurz pořádaný VUT Brno se zaměřením na vyhrazená tlaková zařízení (1996).
  • Ispekční certifikát způsobilosti ev.č. 012/09/96-K-TZ/N-1,2,3,4,5 vydaný ITI Praha osvědčující odbornou způsobilost k samostatnému projektování a konstruování tlakových nádob stabilních (1996).
  • Odborný kurz: Tlaková zařízení – metody pevnostních výpočtů tlakových zařízení podle současných světově uznávaných předpisů.(kurz pořádaný TConsult Brno, 2006)

Profesní zaměření

  • Zařízení pro jadernou i klasickou energetiku (tlaková i netlaková zařízení, parogenerátory, kompenzátory objemu, potrubí, podpůrné ocelové konstrukce).
  • Komplexní výpočtové analýzy v oblasti pevnosti a životnosti (kontrolní výpočty na statickou pevnost, na pevnost při cyklickém zatěžování, na odolnost proti náhlému porušení, na pevnost při vibracích, na stabilitu, na pevnost při seismických účincích).
  • Používané standardy zejména NTD A.S.I., ASME, ale i jiné dle požadavku zákazníka.

Dřívější profesní zaměření

  • Konstruktér jednoúčelových strojů (do roku 1993)
Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011