Ing. Michal Matug, Ph.D.

Zařazení:
Výzkumný pracovník
Mobil:
+420 601 315 325
Tel:
541 321 291, klapka 226
E-mail:
email

Vzdělání

  • Ing., VUT v Brně, FSI, ÚMTMB, obor Aplikovaná mechanika, 2008
  • Ph.D., VUT Brno, FSI, ÚMTMB, obor Inženýrská mechanika, 2015

Profesní zaměření

  • Statické a dynamické výpočty metodou konečných prvků s využitím softwaru ANSYS
  • Teplotní a napěťové analýzy ocelových konstrukcí
  • Výpočty šroubových spojů a posouzení jejich těsnosti

Publikace

MATUG, M.; MIŠUN, V.; NAVRÁTIL, P.; BORÁK, L.; KRPALEK, D. Analysis of vocal model to generate source voice for whispering by using FEM. Computational mechanics 2010. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010. ISBN: 978-80-7043-919-7.

MATUG, M.; VAŠEK, M.; MIŠUN, V.; NAVRÁTIL, P.; CIVÍN, A.; ŘEHÁK, K. Analysis of influence of vocal fold - vocal tract models connection by using FEM. In Engineering Mechanics 2011, 17th International Conference. 1. Prague: Institute of Thermomechanics, 2011. s. 391-394. ISBN: 978-80-87012-33-8.

MATUG, M.; VAŠEK, M.; MIŠUN, V.; NAVRÁTIL, P.; ŘEHÁK, K.; CIVÍN, A. Computational model of voice producting element in terms of varying inlet pressure. In 13th Conference Applied mechanics 2011. Velké Bílovice: 2011. s. 143-146. ISBN: 978-80-87434-03-1.

Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011