Ing. Ivo Šafář, Ph.D.

Zařazení:
Výzkumný pracovník
Mobil:
+420 725 648 945
Tel:
541 321 291, klapka 207
E-mail:
email

Vzdělání

 • VUT v Brně, FS, 1985. Obor : Letadlová technika
 • VA Brno, katedra letadel a motorů, 1998. Postgraduální doktorandské studium. Téma disertační práce : Vliv výztužných prstenců na únosnost válcových skořepin zatížených radiálním tlakem.

Profesní zaměření

 • Analýzy zbytkové životnosti tlakových zařízení v petrochemickém průmyslu se zohledněním vlivu koroze, únavy, creepu a degradace mechanických vlastností materiálu.
 • Výpočty mezních stavů konstrukcí s ohledem na stabilitu, únavu materiálu, křehký lom a creep.
 • Výpočty přenosu tepla mezi konstrukcí, médiem a okolním prostředím.
 • Tvorba inspekčních plánů pro provádění vnitřních revizí a NDT kontrol tlakových zařízení. Optimalizace plánu NDT kontrol dle metodiky RBI ( Risk Based Inspection).

Dřívější profesní zaměření

 • Pevnostní a stabilitní výpočty skořepinových konstrukcí a rámů.
 • Pevnostní výpočty tlakových nádob a nádrží
 • Vývojové práce na velkokapacitních nadzemních a podzemních uskladňovacích nádržích na ropné produkty a zkapalněné plyny.
 • Hodnocení mezního stavu uskladňovacích nádrží vlivem nerovnoměrného sedání podloží.
 • Koncepční návrhy nových konstrukcí.

Publikace

Šafář, I., Křupka, V. : Posbuckling Load-Carrying Capacity of a Ringstiffened Cylindrical Shell under External Pressure. Carrying Capacity of Steel Shell Structures. Brno, Česká republika, říjen 1997.

Křupka, V. , Šafář, I. : Collapse Loads of Saddle-Loaded Unstiffened Cylindrical Shell. Carrying Capacity of Steel Shell Structures. Česká republika, říjen 1997.

Šafář, I. : Využití metody konečných pásů při výpočtu namáhání výztužných prstenců válcových skořepin zatížených vnějším přetlakem. Inženýrská mechanika 98. Svratka, Česká republika, květen 1998.

Šafář, I. : Resistance of Vertical Storage Tanks Against a Brittle Fracture Failure. Design, Inspection, Maintenance and Operation of Cylindrical Steel Tanks and Pipelines. Praha, Česká republika, říjen 2003.

Šafář, I. : Analýza technického stavu a zbytkové životnosti procesních zařízení v petrochemickém průmyslu. CHISA 2005, Srní, Česká republika, říjen 2005.

Šafář, I. , Vejvoda, S. : Analýzy zbytkové životnosti zařízení v petrochemickém průmyslu. Národné fórum údržby 2006. Vysoké Tatry, Slovenská republika.

Šafář, I. : Využití analýzy typu Fitness for Service při hodnocení korozního napadení konstrukcí v petrochemickém průmyslu. Koroze 2007. Koroze a její vliv na pevnost a životnost konstrukcí z oceli. Česká republika, Brno, duben 2007.

Mezinárodní konference

Šafář, I. , Křupka, V. : Determination o Stresess in Ringstiffened Cylindrical Shells Loaded by External Pressure with respect to Shape and Size of Initial Imperfections. ECCM 99, Munich, Germany, September 3 1999.

Vejvoda, S. – Vincour, D. – Šafář, I.: Damage of Material during Operational Conditions and Assessment Procedures. In: FAILURES 2004, An International Symposium on Risk, Economy and Safety, Failure Minimisation and Analysis, March 8 – 12, 2004, Cape Town, South Africa, p. 273 – 292.

Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011