Ing. Martin Stodola, Ph.D.

Zařazení:
Výzkumný pracovník
Mobil:
+420 724 446 998
Tel:
541 321 291, klapka 215
E-mail:
email

Vzdělání

  • Ing., VUT v Brně, FSI, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky,2008

Profesní zaměření

  • Statické a dynamické výpočty metodou konečných prvků s využitím softwaru ANSYS
  • Posouzení zbytkové životnosti komponent s využitím programu STATES
  • Napěťové analýzy ocelových konstrukcí
  • Teplotní analýzy ocelových konstrukcí

Publikace

STODOLA, M.; MIŠUN, V.: Tvorba modelu vnějšího zvukovodu na základě CT snímků a jeho modální analýza, Zborník referátov z XVI. medzinarodného akustického seminára, pp.91-94, ISBN 978-80-227-3512-4, (2011), Slovenská technická univerzita Strojnická fakulta v Bratislavě, XVI. Medzinárodný akustický seminár, Kočovce, 30.05.2011-31.05.2011

Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011