Analýzy mezních stavů

Statické pevnosti zařízení

Posouzení únosnosti vůči statickému zatížení na základě elastické analýzy napětí s následnou kategorizací napětí na základě původu zatížení je základní znalost každého zaměstnance ÚAM Brno.

Únavové pevnosti

Únava materiálu je nejčastěji se vyskytující mezní stav v praxi. Specializace vyžaduje hlubší znalosti o chování materiálů při působení nízko/vysoko cyklové únavy materiálu, specifické projevy při působení tepelné únavy a znalosti mechaniky těles. Kategorizace napětí je základní znalost pro provádění posouzení.

Stabilita tenkostěnných konstrukcí

Důležitá součást komplexního posouzení tenkostěnných a štíhlých konstrukcí. V rámci posuzování stability je řešena problematika únosnosti tenkostěnných a štíhlých konstrukcí (uskladňovací nádrže, zásobníky, sila, kolony, komíny atd.) zatížených hmotnostními silami, větrem, vnějším nebo vnitřním přetlakem, nerovnoměrným sedáním podloží, teplotními dilatacemi a případně i dalšími zatěžovacími účinky.

Plastické únosnosti zařízení

Analýzy nelineárního chování (materiálové nebo geometrické) konstrukcí vyžaduje hlubší znalosti z oblasti mechaniky těles a materiálového inženýrství.

Křehkého a tvárného porušení konstrukcí

Stanovení přípustnosti či nepřípustnosti nalezených defektů během provozu zařízení jsou časté úlohy z praxe.

Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011