Expertní posudky

Expertní posudky jsou prováděny pro tlaková zařízení a ocelové konstrukce, které se nachází v problémovém nebo havarijním stavu v důsledku krátkodobého nebo dlouhodobého vystavení abnormálním provozním podmínkám a vlivům okolního prostředí anebo v důsledku projekčních, konstrukčních a technologických chyb.

Řešena je problematika konstrukcí poškozených korozí, korozním praskáním, únavou materiálu, creepem, nadměrnými deformacemi, nadměrným sedáním podloží a konstrukcí obsahujících vady ve svarech a v základním materiálu.

V případě přání zákazníka je součástí posudku i návrh konstrukčních a technologických opatření, nezbytných pro udržení hodnocené konstrukce v dalším provozu.

Posudky jsou zpracovávány pro tlaková zařízení, potrubí a ocelové konstrukce provozované v energetickém a petrochemickém průmyslu.

Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011