Rizikově orientované hodnocení svarových spojů - bezpečnostně orientovaný přístup posouzení rizika (BOPPR)

Na ÚAM Brno s.r.o. byla v rámci úkolu VaV vytvořena metodika hodnocení rizika svarových spojů (BOPPR - Bezpečnostně orientovaný přístup posouzení rizika). Metodika zahrnuje stupeň rizika poškození svarových spojů z etapy projektování, výroby, montáže, riziko z potenciálních degradačních mechanismů a jejich řízení, riziko plynoucí z provozování a údržby, dopadu do jaderné bezpečnosti a ekonomiky provozu. Metodika umožňuje stanovit na základě souhrnu informací aktuální úroveň rizika a skutečný stav svarové spoje. Dle úrovně výsledného rizika jsou následně definována nutná opatření pro snížení vysokého rizika na přijatelnou úroveň. Metodika využívá metody pseudokvantitativní analýzy pro vyjádření pravděpodobnosti.

Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011