Komplexní hodnocení životnosti

Metodika komplexního hodnocení životnosti jaderných zařízení byla vyvinuta pracovníky ÚAM Brno, s.r.o. na základě zkušeností z dlouholetého procesu pravidelného hodnocení zbytkové životnosti jaderných zařízení. Obecná metodika je založena na spojení deterministických a stochastických metod hodnocení a tvoří jeden ucelený koncept. Toto komplexní hodnocení může být vhodně aplikováno v rámci rozhodovacího procesu při komplexní znalosti rizika jednotlivých posuzovaných oblastí a činností elektrárny. Tento rozhodovací proces, při ocenění míry rizika, tvoří společně se stávajícím deterministickým hodnocením životnosti základ metodiky komplexního hodnocení životnosti jaderných zařízení ÚAM Brno. Metodika komplexního hodnocení životnosti jaderných zařízení vychází z praktické aplikace doporučeného přístupu IRIDM (Integrated Risk Informed Decision Making process) mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA).

Hlavním cílem metodiky komplexního hodnocení životnosti jaderných zařízení je zajistit, aby každé rozhodnutí vycházející z hodnocení životnosti, bylo prováděno na základě expertního hodnocení, aniž by nepatřičně omezovalo průběh provozu jaderné elektrárny. Jedná se o systematický proces zaměřený na integraci hlavních a nejdůležitějších činností na elektrárně, ovlivňujících bezpečnost a bezporuchovost jaderné elektrárny. Metodika tak naplňuje požadavky Zákona č. 18/1997 Sb. resp. Zákona č. 263/2016 (atomový zákon) a legislativní požadavky Státního úřadu pro atomovou energii (SÚJB).

Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011