Stanovování zbytkové životnosti

Pro stanovování zbytkové životnosti zařízení je třeba uplatňovat znalosti z mnoha vědních oborů a specializací, jako je materiálové a procesní inženýrství, znalost o působení degradačních mechanismů, znalosti v oblasti mezních stavů zařízení.  Analýzy zbytkové životnosti mohou provádět pouze jedni z nejzkušenějších pracovníků. Problematika zbytkové životnosti je na ÚAM Brno obvykle řešena pro tlaková zařízení, potrubí a ocelové konstrukce provozované v energetickém a petrochemickém průmyslu.

Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011