Bc. Eliška Junková - detail práce

Jméno Bc. Eliška Junková
Název práceAnalýza změn ukazatelů Ústavu aplikované mechaniky Brno, s.r.o. pomocí časových řad
Název školy VUT v Brně
Fakulta podnikatelská
Zahájení studia2009
Ukončení studia2011
Anotace práce Bakalářská práce se zabývá statistickou analýzou vybraných ukazatelů, konkrétně se zaměřuje na analýzu změn ukazatelů v účetních výkazech a některých poměrových ukazatelů pomocí časových řad. V práci jsou popsána teoretická východiska potřebná k vykonání analýzy. Obsahuje také analýzu vybraných ukazatelů společnosti a prognózu pro další vývoj.

Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011