Ing. Lubomír Junek, Ph.D. - detail práce

Jméno Ing. Lubomír Junek, Ph.D.
Název práceAnalýza zbytkových napětí po svařování a tepelném zpracování
Název školy Vojenská akademie v Brně
Obor: Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
Zahájení studia1992
Ukončení studia1998
Anotace práce Práce se zabývala numerickou simulací technologických procesů svařování a tepelného zpracování. Byl vytvořen metodický postup výpočtu zbytkových napětí. Do numerických analýz pomocí metody konečných prvků byly zahrnuty veškeré fázové transformace, které se během technologických procesů vyskytují. Jednotlivé kroky metodického postupu byly experimentálně verifikovány a výsledky výpočtů byly porovnány s měřením. Byl odladěn a verifikován prostorový model pohyblivého teplotního zdroje, který se stal základem pro následné prostorové analýzy procesu svařování. V rámci práce byla vyvinuta a použita metodika měření mechanických vlastností materiálu v závislosti na teplotě a fází. Byl zhodnocen vliv zbytkových napětí na životnost počítaných konstrukcí.

Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011