Ing. Jiří Hůlka, Ph.D. - detail práce

Jméno Ing. Jiří Hůlka, Ph.D.
Název práceVýpočtová simulace tvárného porušení
Název školy VUT v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Zahájení studia2008
Ukončení studia2014
Anotace práce Cílem budoucí disertační práce je tvorba modelu penetrační zkoušky materiálu známé jako „Small Punch Test“, dále jen (SPT) a jeho kvalitní fyzikální popis. Pro konkrétní materiál bude hledáno optimální kritérium porušení pro popis průběhu síly, iniciace a rozvoje trhliny. Na první krok, kterým je vytvoření kvalitního výpočtového modelu s optimálním kritériem porušení pro popis iniciace a rozvoje trhliny bude navazovat inverzní optimalizační úloha. S její pomocí bude možné určovat základní mechanické vlastnosti jako například mez kluzu a mez pevnosti.

Penetrační zkouška SPT je nová, velmi rychle se uplatňující nestandardní zkouška mechanických vlastností materiálu. Uplatňuje se především při získávání aktuálních mechanických vlastností (R a R, DBTT) u součástí v provozu s nedostatkem zkušebního materiálu, jako jsou například parní turbíny, parovodní potrubí, tlakové nádoby atd. Při určování těchto charakteristik se jedná o inverzní úlohu mechaniky.

Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011