Ing. Martin Vašek, Ph.D. - detail práce

Jméno Ing. Martin Vašek, Ph.D.
Název práceNáhradní hlasivky pro generování zdrojového hlasu
Název školy VUT v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Zahájení studia2006
Ukončení studia2013
Anotace práce Lidská řeč je hlavním dorozumívacím prostředkem.Zájem o studium expresivní složky řeči a konkrétně o hlas je motivován velkým množstvím lidí, kteří ztratily možnost dorozumět se řečí z důvodu ztráty funkčnosti hlasivek. Úsilí se zaměřilo na hledání vhodného principu tvorby zdrojového hlasu. Jako vhodný způsob k dalšímu zkoumání byl vybrán plátkový element. Je vytvořen výpočtový model ve kterém je zahrnuta interakce plátku s okolním proudícím vzduchem. Pro verifikaci tohoto výpočtového modelu je vyroben experimentální model plátkového elementu. Na modelech je především zkoumáno chování plátkového elementu při měnících se vstupních podmínkách.

Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011