Mezinárodní uzavřené výzkumné úkoly

Název projektu Evaluation of Welding Distortions of VV Poloidal Segment
Řešitel Ing. Lubomír Junek, Ph.D.
Číslo projektuKontrakt TW3-TVV-EVADIST (EFDA 03/1087)
Zahájení2003
Ukončení2004
Podrobnější informace Hlavní náplní projektu byl vývoj zcela nového postupu numerické simulace distorzí tlustostěnných svařenců během výroby. Během řešení projektu byla vyvinuta a experimentálně ověřena nová metodika predikce distorzí, které výrazně zkracuje dobu řešení do reálných časů. Pomocí nové metodiky je možné simulovat celý výrobní proces svařenců v krátkém čase. Zkrácením časů na řešení je možné provádět i optimalizaci výrobního postupu s cílem minimalizovat výrobní distorze. Experimentální práce byly prováděny ve spolupráci s VŠB.
Název projektu Evaluation of Welding Distortions of VV Poloidal Segment
Řešitel Ing. Lubomír Junek, Ph.D.
Číslo projektuKontrakt TW3-TVV-EVADIST (EFDA 03/1087)
Zahájení2003
Ukončení2004
Podrobnější informace Hlavní náplní projektu byl vývoj zcela nového postupu numerické simulace distorzí tlustostěnných svařenců během výroby. Během řešení projektu byla vyvinuta a experimentálně ověřena nová metodika predikce distorzí, které výrazně zkracuje dobu řešení do reálných časů. Pomocí nové metodiky je možné simulovat celý výrobní proces svařenců v krátkém čase. Zkrácením časů na řešení je možné provádět i optimalizaci výrobního postupu s cílem minimalizovat výrobní distorze. Experimentální práce byly prováděny ve spolupráci s VŠB.
Název projektu Analysis of Welding Distortion Obtained in Manufacturing the VV Segment
Řešitel Ing. Lubomír Junek, Ph.D.
Číslo projektuKontrakt TW4-TVV-SEGDIS (EFDA 04/1169)
Zahájení2004
Ukončení2005
Podrobnější informace Nová metodika numerické simulace predikce distorzí tlustostěnných svařenců během výroby, vyvinutá a experimentálně ověření v předchozím projektu TW3-TVV-EVADIST (EFDA 03/1087) byla aplikována na kontrolní svarové spoje, z kterých se skládal technologický postup výroby VV segmentu. Během výroby kontrolních svarových spojů bylo prováděno měření distorzí, které bylo porovnáno s numerickými výsledky. Na základě porovnání byla metodika dále zpřesněna a optimalizována. Experimentální práce byly prováděny v Itálii ve firmě Ansaldo.
Název projektu Assessment of PSM Welding Distortions and Field Welding
Řešitel Ing. Lubomír Junek, Ph.D.
Číslo projektuKontrakt TW6-TVV-SYSEG (EFDA 06/1376)
Zahájení2006
Ukončení2007
Podrobnější informace Nově vyvinutá metodika predikce distorzí tlustostěnných svařenců byla aplikována na simulaci výroby jedné čtvrtiny sektoru vakuové nádoby ITER. Byl simulován celý technologický postup výroby části nádoby od počátku až do závěrečného vyjmutí svařence z výrobních konzol. V každém kroku byly porovnávány skutečně změřené a vypočtené distorze. Celkem bylo simulováno 34 svarových spojů 60ti mm desek s více jak 1950 svarovými housenkami. Výroba a měření distorzí během výroby byla prováděna v Itálii ve firmě Ansaldo.
Název projektu Starting Seam Assembly Program for Local Model Simulation
Řešitel Ing. Lubomír Junek, Ph.D.
Číslo projektuKontrakt F4E – 2008 – GRT – 09 (PNS-TBM)
Zahájení2008
Ukončení2009
Podrobnější informace Projekt navazoval na předchozí tři ukončené projekty. Nově vyvinutá metodika predikce distorzí při výrově tlustostěnných svařenců byla aplikována na Test Blanket Modul (TBM), což je součást vnitřní vestavby vakuové nádoby. Během řešení byly simulovány jednotlivé svarové spoje TBM a následně byla prováděna optimalizace spojů. Výsledky numerické analýzy byly porovnávány s měřením, prováděné v Karlsruhe.
Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011