Services Offered in Nuclear Energy

 • Expert opinions for Czech and foreign power plants
 • Consultancy for the operators of nuclear power plants concerning strength calculations
 • Close cooperation with the operators when solving operational problems of systems, structures and components
  Stanovení příčiny poškození prasklého vřetena armatury
 • Identification of root causes of systems, structures and components damages of nuclear power plants in operation
  Analýza příčin poškození obvodového montážního svaru potrubí s armaturou Analýza příčin poškození obvodového montážního svaru potrubí s armaturou Analýza příčin poškození obvodového montážního svaru potrubí s armaturou Analýza příčin poškození otvoru šroubového spoje
 • Regular annual evaluation of the current state of lifetime of the most important components of nuclear power plants
  Vizuální prohlídka během provozu Vizuální prohlídka během provozu Trendy a predikce poškozování komponent únavou během provozu Trendy a predikce poškozování komponent únavou během provozu Trendy a predikce poškozování komponent únavou během provozu
 • Evaluation of lifetime and aging by implementing our DIALIFE system
  Hodnocení provozních parametrů z pohledu dlouhodobého provozu Výpočtové modely primárních smyček Výpočtové modely primárních smyček
 • Strength analyses of systems, structures and components of nuclear power plants
  Analýza napětí v oblasti klínu horkého kolektoru PG Analýza napětí záslepky primárního okruhu Analýza napětí tenkostěnných konstrukcí Analýza napětí tenkostěnných konstrukcí
 • Dynamic analyses of the equipment of nuclear power plants
  Modální analýza hlavních parovodů Výpočtový model VT lopatky Výpočtový model lopatkového kola Napětí na náběžné hraně kola
 • Thermohydraulic analyses of nuclear power plant systems
  Výpočtové modely PG pro T-H výpočty Výpočtové modely PG pro T-H výpočty Výpočtové modely PG pro T-H výpočty Analýza parovodní směsi v PG při nominální, provozu Analýza parovodní směsi v PG při nominální, provozu Analýza parovodní směsi v PG při nominální, provozu
 • Fluid mixing analysis of fluids having different temperatures in T-junctions
 • Assessment of flaws found and determination of their acceptability under operation
  Stanovení maximálního přípustného defektu Stanovení maximálního přípustného defektu
 • Analysis and assessment of degradation mechanisms of the equipment of nuclear power plants
  Analýza napětí při časté změně teploty
 • Acceptability assessment of flaws found during the operation of the equipment
  Indikace defektů během provozu k posouzení
 • Issuance of strength, lifetime and seismic resistance certificates for the systems, structures and components of nuclear power plants
  Průkazná dokumentace šroubového spoje Průkazná dokumentace šroubového spoje Průkazná dokumentace armatury Modální analýza armatury Průkazná dokumentace šoupátka Analýza systému kompenzace
 • Design and engineering services for the operators of nuclear power plants and their subcontractors
  Výrobní výkresová dokumentace omezovačů švihu potrubí Výrobní výkresová dokumentace omezovačů švihu potrubí Výrobní výkresová dokumentace omezovačů švihu potrubí
 • Long-term measuring of operational parameters and subsequent evaluation of the effect of measured parameters on the lifetime of structures
  Dlouhodobé měření teplot po obvodě součásti Dlouhodobé měření teplot po obvodě součásti
 • Calculation of residual stresses induced by welding repairs
  Zbytková napětí ve svarových spojích Zbytková napětí ve svarových spojích Zbytková napětí ve svarových spojích
 • Operational control programme optimization
 • Distortion prediction in the production of heavy-wall weldments
  Výrobní distorze svařenců Výrobní distorze svařenců Výrobní distorze svařenců
 • Thermal fatigue of materials
Address:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Czech Republic
Contact:
Phone: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratory:
Map of the website

About the website

© IAM Brno 2011