References

Residual Lifetime Analysis of Reforming Reactors after 40 Years of Operation

REaktor

Operating conditions:

 • Temperature : 500 – 530 °C
 • Inner pressure : 2.4 – 2.6 MPa
 • Working substance : 85% H2 + 15% Bi
 • Material : 15 313.5

Degradation mechanisms evaluated:

 • Creep
 • Low-cycle fatigue
 • Temper embrittlement – resistance to brittle fracture
 • High-temperature hydrogen corrosion

Analysis results:

 • Lifetime extension of reactors by 20 years of operation (depending on the results of non-destructive testing (NDT) conducted in compliance with the inspection plan).
 • Preparation of the inspection plan for the next term of operation.
 • Minimum pressurization temperature determination with regard to the risk of brittle fracture.
 • Evaluation of short-term thermic anomalies from the point of view of reactors lifetime shortening.
 • Inclusion of reactors in the monitoring system making it possible to monitor the lifetime in connection with the manner of operation.

Gallery:

Reaktor Rozložení napjatosti při rychlém ohřevu konstrukce Vliv rychlosti ohřevu na velikost teplotních napětí

Technical Condition Analysis of Columns Damaged by Intensive Corrosion under Insulation

Analysis results:

 • Determination of maximum acceptable thinning of the wall thickness caused by corrosion.
 • Determination of term during which it is possible to operate the column safely before carrying out a repair or replacing it.

Gallery:

Zkorodovaná dolní část kolony po sejmutí izolace Detailní pohled na zkorodovaný koutový svar mezi kolonou a podstavcem. Výpočet únosnosti dolní části kolony oslabené korozí pro zatížení hmotnostními silami a větrem Detail rozložení napjatosti ve zkorodovaném koutovém svaru

Technical Condition Analysis of Large Capacity LPG Tanks

Zásobník na LPGStorage tank types evaluated:

 • 1000 m3 and 250 m3 spherical overground tanks
 • 1000 m3 cylindrical underground storage tanks

Degradation mechanisms evaluated:

 • Low-cycle material fatigue
 • Brittle fracture
 • Corrosion losses
 • Ground subsidence

Analysis results:

 • Minimum pressurization temperature determination with regard to the risk of brittle fracture.
 • Assessment of maximum acceptable flaw in critical places of structures, evaluation of whether the storage tanks satisfy the “leak before break” criterion. Calculation of the speed of hypothetical defect increase under operating cycles.
 • Inspection plan preparation making it possible to monitor the integrity and technical condition of storage tanks in operation. Optimization of NDT scope and intervals.
 • Inclusion of storage tanks in the monitoring system making it possible to monitor the lifetime in connection with the manner of operation.

Gallery:

Rozložení napjatosti v kulovém zásobníku - celkový pohled Detailní pohled na rozložení napjatosti v místě napojení opěrných nohou. Detailní pohled na rozložení napjatosti v oblasti hrdel na horním vrchlíku. Detailní pohled na rozložení napjatosti v oblasti hrdla dómu – podzemní zásobník. Časový průběh napětí v kritickém místě příruby průlezu vypočtený na základě dlouhodobého záznamu provozních parametrů zásobníku. Podzemní zásobník – kritická místa konstrukce Stav vnitřního povrchu zjištěný při vnitřní revizi po 5-ti letech provozu Namáhání výztužného prstence za provozu

Residual Lifetime Calculation of the Spraying Neck of Pipeline

Operating conditions:

 • Media flow temperature in the main line : 540°C - petrol
 • Media flow temperature in the spraying line : 30°C - H2
 • Inner pressure : 0.78 MPa
 • Pipeline material : steel 15 313.5

Degradation mechanisms evaluated

 • Creep
 • Low-cycle material fatigue
 • Temper embrittlement – resistance to brittle fracture
 • High-temperature hydrogen corrosion

Analysis Results:

 • Residual lifetime determination of the construction node evaluated.
 • Recommended time when the node should be replaced or reconstructed.

Gallery:

Pohled na část potrubí s nástřikovým hrdlem Rozložení teploty ve stěně potrubí získané pomocí CFD analýzy Rozložení redukovaného napětí po třech provozních cyklech vypočtené s vlivem plastické a creepové deformace Rozložení přírůstku creepové deformace po třech provozních cyklech
Address:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Czech Republic
Contact:
Phone: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratory:
Map of the website

About the website

© IAM Brno 2011