Translation into Russian not found, Czech available only. We are sorry.

Rizikově orientované hodnocení svarových spojů - bezpečnostně orientovaný přístup posouzení rizika (BOPPR)

Na ÚAM Brno s.r.o. byla v rámci úkolu VaV vytvořena metodika hodnocení rizika svarových spojů (BOPPR - Bezpečnostně orientovaný přístup posouzení rizika). Metodika zahrnuje stupeň rizika poškození svarových spojů z etapy projektování, výroby, montáže, riziko z potenciálních degradačních mechanismů a jejich řízení, riziko plynoucí z provozování a údržby, dopadu do jaderné bezpečnosti a ekonomiky provozu. Metodika umožňuje stanovit na základě souhrnu informací aktuální úroveň rizika a skutečný stav svarové spoje. Dle úrovně výsledného rizika jsou následně definována nutná opatření pro snížení vysokého rizika na přijatelnou úroveň. Metodika využívá metody pseudokvantitativní analýzy pro vyjádření pravděpodobnosti.

Адрес:
Рэсслова 972/3,Вевержи
602 00 Брно
Чешская республика
Контактная информация:
Тел: +420 541 321 291
Факс: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Лаборатория:
Карта сайта

О сайте

© ИПМ Брно 2011