Ing. Adam Civín, Ph.D.

Výzkumný pracovník

Mobil:
737 878 705
Telefon:
541 212 429, klapka 211
E-mail:
civina@uam.cz

PhD práce

Komplexní teoretická analýza metody sloupku pro zjišťování zbytkových napětí (VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2012)

Zaměření

  • Numerické analýzy statické pevnosti, seismické odolnosti a nízkocyklové únavy vybraných zařízení jaderných elektráren pomocí software ANSYS a AutoPIPE
  • Tvorba průkazné dokumentace systémů, konstrukcí a komponent pro jaderné elektrárny
  • Expertní hodnocení systémů, konstrukcí a komponent jaderných elektráren
  • Vedení projektů