Byli jsme u toho

1956 - havárie velkorypadla DO 800

ÚAM stanovoval příčinu poškození stroje.
Příčinou havárie bylo prasknutí základové plošiny stroje.
Následovala optimalizace konstrukce základové plošiny stroje.

1971 - most SNP v Bratislavě

Na základě měření proběhlo posouzení a zesílení kotevních lan mostní konstrukce.

1971 - 1973 Dynamická měření TV věží

Bylo prováděno měření vlastního kmitání věží vysílačů ve větru a úprava tlumičů kyvu věží a návrh nových rozražečů větru TV vysílačů Ještěd, Kamzík, Králova Hoľa, Klínovec, Krežava, Cukrák.

1972 - Dynamické měření mostních konstrukcí

Pomocí buzení raketovými motory proběhlo měření dynamické odezvy mostních konstrukcí (most ve Velkém Meziříčí, Žďákovský most, Přístavný most v Bratislavě).

1976 - Přesun kostela Nanebevzetí panny Marie v Mostě

Přípravné práce na přesun kostela, odzkoušení technologie přesunu. Optimalizace přepravní rychlosti pomocí tenzometrických měření na obvodovém zdivu během samotného přesunu.

1978 - 1986 - Řešení konstrukce zařízení jaderných elektráren

Spolupráce při návrhu konstrukčního řešení velkých tlakových nádob pro JE Dukovany.

1980 - vývoj železničního podvozku pro převoz PG VVER 440

Návrh konstrukce železničního podvozku a realizace měření s cílem zajištění bezpečné přepravy zařízení z výrobního závodu na JE Dukovany. Později i PG VVER 1000 pro JE Temelín.

1990 - dosud - Zajištění provozní spolehlivosti jaderných elektráren EDU a ETE

Sledování provozních parametrů a zatížení zařízení jaderných elektráren s cílem zajistit spolehlivost a bezpečnost dlouhodobého provozu.

2005 - Tlumení buzeného kmitání parovodů JE Volgodonská a Balakovská

Akustická modální analýza a odhalení zdroje buzení kmitání vysokoenergetických parovodů během provozu na jaderných elektrárnách. Kořenovou příčinou bylo odtrhávání turbulentního proudění páry na T-kusech. Numerická simulace proudění směsi páry a návrh nového uspořádání potrubí.

2009 - měření Lochkovského mostu

Kontrolní měření statického zatížení Lochkovského mostu během výstavby a následného provozu.

2011 - Svařovací proces vnitřní konstrukce reaktoru ITER

Optimalizace svařovacího procesu vnitřní částí reaktoru ITER za cílem minimalizace zbytkových napětí a konečných deformací vzniklých chladnutím svarových spojů.

2015 - Crash Test tramvaje EVO

Provedení porovnání výsledků skutečného crash testu konstrukce tramvajového vagonu v měřítku 1:1 a dynamické simulace na numerických modelech. Návrh konstrukčních úprav vedoucích ke zvýšení bezpečnosti celého vozu.

2018 - Měření vibrací na výhybkách

Provedení měření vibrací na rychlostních výhybkách koridorových tratí v České republice.

2020 - Inovace řešení oprav svařovaných konstrukcí

Inovace řešení oprav svařovaných potrubních konstrukcí z materiálu CrMoV. Po nalezení trhliny ve svaru parovodního Y-kusu byl proveden návrh na opravu vybroušením a novým návarem tak, aby bylo zamezeno vzniku nových trhlin.

2022 - Čištění parogenerátorů na JE Dukovany

Posouzení měření a vyhodnocení následků provedení čištění parogenerátoru VVER 440 2. bloku na JE Dukovany. Simulace na MKP modelu nových termohydraulických poměrů během skutečného provozu PG.