O nás

Historie

Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. (ÚAM) byl založen v roce 1959 na základě rostoucí spolupráce státního podniku VÍTKOVICE s katedrou Pružnosti, pevnosti a mechaniky Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně (VAAZ). Od svého počátku byla činnost ÚAM zaměřena na řešení praktických problémů, přesahujících běžné znalosti a možnosti projektantů a konstruktérů. ÚAM se dynamicky rozvíjel. Tradicí ÚAM se stala aplikace vědeckých poznatků v oblasti mechaniky tuhých a poddajných těles a prostředí, hodnocení mezních stavů pevnosti a podpora rozvoje progresivních, spolehlivých a únosných ocelových konstrukcí, tlakových nádob, uskladňovacích nádrží, potrubních systémů a dílů konstrukcí.

ÚAM založil prof. Ing. Vlastimil Křupka, DrSc., který v té době byl zároveň i vedoucím katedry pružnosti a pevnosti na VAAZ. Od počátku tak vznikla odchodní značka VÍTKOVICE Ústav aplikované mechaniky Brno při VAAZ. Prof. Křupka, DrSc. vedl a úspěšně rozvíjel ÚAM dlouhých 32 let až do roku 1991. Během jeho aktivní práce na zahraniční univerzitě, v letech 1961 až 1965, jej zastupoval prof. Ing. Jiří Novotný,  DrSc. Prof. Křupka svoji aktivní práci na ÚAM Brno ukončil ve svých 83 letech. Od roku 1991 až do 2009 vedl ÚAM další významný profesor Ing. Stanislav Vejvoda, CSc., který na ÚAM Brno hlavně rozvíjel činnosti v oblasti jaderné energetiky. Pod jeho vedením se ÚAM více specializoval na hodnocení mezních stavů zařízení jaderných zařízení, zejména hodnocení únavového procesu. Od roku 2009 do současnosti vede ÚAM Brno Ing. Lubomír Junek, Ph.D. ÚAM se pod jeho vedením začal stále více orientovat na hodnocení provozních problémů zařízení jaderných a klasických elektráren na základě dlouhodobých provozních měření. Úzká spolupráce a specializovaná technická podpora provozu elektráren vedla ke konsolidaci se Skupinou ČEZ a zahrnutí ÚAM Brno do Koncernu ČEZ.

ÚAM byl nejprve součástí společnosti VÍTKOVICE, a.s., divize VÍTKOVICE Výzkum a vývoj. V roce 1994 byl ÚAM transformován do společnosti typu s.r.o. V době výrobní krize společnosti VÍTKOVICE byl ÚAM prodán do společností s většinovým podílem firmy ČEZ, a.s. Od 18. prosince 2000 tak byl ÚAM vlastněn Ústavem jaderného výzkumu Řež, a.s. z 60 % a I&C Energo Třebíč, s.r.o. ze 40 %. V roce 2004 se společnost I&C vzdala svého podílu a od roku 2004 je tak ÚAM Brno stoprocentně vlastněn společností ÚJV Řež. V polovině roku 2020 došlo k odkoupení stoprocentního podílu ÚAM Brno od ÚJV Řež společností ČEZ, a.s. a v následujícím roce byl ÚAM Brno zahrnut do Koncernu ČEZ.

Milníky

 • 1956 - zahájení spolupráce mezí společností VÍTKOVICE a VTA Brno
 • 1959 - vznik výpočtového střediska společnosti VÍTKOVICE (závod 6 – kotlárna) při katedře pružnosti a pevnosti VTA Brno, nástup prvních zaměstnanců společnosti VÍTKOVICE
 • 1965 - začlenění do jednotných Výzkumných ústavů společnosti VÍTKOVICE pod názvem Ústav aplikované mechaniky při VAAZ Brno, vedoucím byl jmenován pan Prof. Křupka
 • 1994 - vznik společnosti Ústav aplikované mechaniky Brno, spol. s r.o., 100% vlastněné společností VÍTKOVICE, a.s.
 • 2001 - Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. ze 60 % vlastněn společností ÚJV Řež, a.s. a ze 40 % společností I&C Energo Třebíč, a.s., dceřinými společnostmi ČEZ, a.s.
 • 2004 - Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. ze 100 % vlastněn společností ÚJV Řež, a.s., dceřinou společností ČEZ, a.s.
 • 2020 - Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. ze 100 % vlastněn společností ČEZ, a.s.
 • 2021 - Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. zahrnut do Koncernu ČEZ

Ředitelé

 • Prof. Ing.
  Vlastimil Křupka, DrSc.
  1959 - 1962
 • Prof. Ing.
  Jiří Novotný, DrSc.
  1963 - 1965
 • Prof. Ing.
  Vlastimil Křupka, DrSc.
  1966 - 1991
 • Prof. Ing.
  Stanislav Vejvoda, CSc.
  1992 - 2009
 • Ing.
  Lubomír Junek, Ph.D.
  Od 2009 - dosud