Management kvality

Organizační schéma

Organizační schéma

Systémy řízení

Základním kamenem budování věrohodnosti Ústavu aplikované mechaniky Brno, s.r.o. jsou odpovědnost, svědomitost, spolehlivost a otevřený dialog se zákazníkem. Trvalý dialog umožňuje nalézt kvalitní řešení ve shodě s potřebami zákazníka a také optimální poměr mezi náklady a rozsahem dodaných služeb.


Naše společnost má zaveden Systém řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2016 a Systém environmentálního managmentu ČSN EN ISO 14001:2016.


Naši pracovníci jsou držiteli osvědčení ITI.


Zkušební laboratoř č. 1228 je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Praha dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Certifikáty

Systém environmentálního managementu
Systém managementu kvality

Zákaznické audity

ČEZ, a.s. a ŠKODA JS a.s.

Výsledek

Společnost je kvalifikovaným dodavatelem s oprávněním k poskytování služeb v oblasti vývoje a výzkumu v oboru mechaniky a v oblasti výpočtových postupů při praktické aplikaci zkoušení včetně provádění specifického zkoušení ve vlastní akreditované laboratoři v souladu se specifikacemi a požadavky zákazníka pro ČEZ, a.s.


Datum

11.4.2022


Platnost

30.4.2025