Poskytované služby

Výpočty

Výpočty, které provádíme, jsou prováděny pro tlaková zařízení a ocelové konstrukce, které se nachází v problémovém nebo havarijním stavu v důsledku krátkodobého nebo dlouhodobého vystavení abnormálním provozním podmínkám a vlivům okolního prostředí, a nebo v důsledku projekčních, konstrukčních a technologických chyb. Řešena je problematika konstrukcí poškozených korozí, korozním praskáním, únavou materiálu, creepem, nadměrnými deformacemi, nadměrným sedáním podloží a konstrukcí obsahujících vady ve svarech a v základním materiálu. V případě přání zákazníka je součástí posudku i návrh konstrukčních a technologických opatření, nezbytných pro udržení hodnocené konstrukce v dalším provozu.

Expertní posudky

Pevnostní analýzy systémů, konstrukcí a komponent
Stanovování přípustnosti nalezených defektů během provozu
Dynamické analýzy zařízení jaderných elektráren
Termo-hydraulické analýzy systémů jaderných elektráren
Analýza a posouzení degradačních mechanismů komponent

Konzultační činnost pro provozovatele

Stanovování příčin poškozování systémů, konstrukcí a komponent

Pravidelné hodnocení aktuálního stavu životnosti komponent

Konstrukční a inženýrská činnost pro provozovatele

Vypracování průkazné dokumentace

Zpracovávání průkazů pevnosti, životnosti a seizmické odolnosti systémů, konstrukcí a komponent jaderných elektráren

Optimalizace programu provozních kontrol

Inspekční prohlídky stavu zařízení v provozu

Výpočty pevnosti, životnosti (únavové namáhání), těsnosti přírubových spojů

Model armatury s pohonem pro statické a seismické posouzení
Model segmentu rotoru turbíny pro vyhodnocení účinků na uchycení lopatek

Ověřovací model konstrukce omezovače švihu potrubí
Model rozvodu napájecí vody do PG

Experimentální měření

Naše laboratoř provádí experimentální měření u zákazníka s cílem ověření provozních parametrů (teplota, tlak, průtok) a jejich vazby na namáhání konstrukcí. Dále provádíme statické a cyklické zkoušky na zkušebních strojích. Ve spolupráci s výpočtovým oddělením provádíme i vývoj zkušebních postupů, zařízení a přípravků, včetně jejich úprav či výroby. Laboratoř dále zajišťuje podporu pro ověření výpočtových modelů. Součástí naší laboratoře je i akreditovaná zkušební laboratoř 1228.

Nabízené služby

 • Tenzometrická měření
 • Měření teploty
 • Měření vibrací
 • Únavové zkoušky
 • Měření tlaku
 • Lehká strojní výroba a úpravy
 • Vývoj zařízení a přípravků pro zkoušení

Výzkum a vývoj zkoušení

V rámci rozmanitých požadavků zákazníků jsme schopni ve spolupráci s výpočtovým oddělením ÚAM provést návrh, vývoj a výrobu zkušebních zařízení a přípravků.
Jedná se především o speciální upínací přípravky pro provedení zkoušek na dodaných zkušebních vzorcích.
Také se jedná o vývoj a odladění zkušebních postupů (například měření rychlosti úniků těsnících spojů).

Tenzometrická měření
Únavové zkoušky

Lehká strojní výroba a úpravy
Vývoj zařízení a přípravků pro zkoušení

Reference

 • ČEZ a.s.
 • JE Temelín
 • JE Dukovany
 • KE Ledvice
 • KE Dětmarovice
 • KE Prunéřov
 • KE Počerady
 • KE Mělník II
 • KE Tušimice I a II
 • Vysoká škola báňská Ostrava

Akreditovaná laboratoř

Akreditovaná zkušební laboratoř 1228 (dále jen AZL) je nezávislým subjektem v rámci ÚAM Brno s.r.o. a úzce spolupracuje se všemi specialisty v ÚAM Brno na řešení požadavků zákazníků. Díky rozšiřující se spolupráci s teoretickými experty v ÚAM Brno jsou realizovány velmi komplikované měření ve všech technických oborech.

Nabízené služby

 • Měření zbytkového napětí
 • Měření tenzometrická
 • Měření hmotnosti a síly
 • Statické zatěžovací zkoušky
 • Dynamické zkoušky
 • Dlouhodobé únavové zkoušky
 • Destrukční zkoušky
 • Měření povrchové teploty
 • Měření vibrací
 • Měření tlaku

Reference

 • Výrobci stavebních strojů (AMMANN) (Foto ROPS)
 • Výrobci komponent pro kolejový svršek