Vědecká činnost

Společnost Ústav aplikované mechaniky Brno (ÚAM Brno) dlouhodobě spolupracuje s předními vysokými školami v České republice, kdy s těmito institucemi konzultujeme složité problémy, které jsou mimo profesní oblast našich zaměstnanců. Kromě toho se společně s partnerskými univerzitami podílíme i na řešení projektů Technologické agentury České republiky (TAČR).

ÚAM Brno zároveň nabízí pro studenty doktorského studia práci na částečný úvazek, kdy jim umožňuje přizpůsobit si pracovní dobu s ohledem na aktuální časovou zátěž studia. Studenti zároveň získávají důležité zkušenosti z praxe a zároveň znalostní podporu pro úspěšné dokončení studia.

Zaměstnanci naší společnosti příležitostně vedou i závěrečné práce studentů. Pokud mají někteří studenti končící magisterské studium zajímavé téma, které souvisí s oblastí zájmu naší společností, obrací se na nás s žádostí o spolupráci.

Aktuální TAČR projekty

Komplexní postupy materiálového inženýrství k zajištění bezpečného provozu inovovaných bloků klasických elektráren

Číslo projektu: TK01020160
Od: 2018
Do: 2022
Hlavní příjemce: Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o.
Řešitelé: Ing. Martin Stodola Ph.D.

Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC)

Číslo projektu: TN01000071
Od: 2019
Do: 2022
Hlavní příjemce: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Řešitelé: Ing. Libor Vlček Ph.D., Ing. Lubomír Junek Ph.D., Ing. Vladimír Netopil

Seznam ukončených TAČR projektů

Vliv prostředí do hodnocení únavové životnosti zařízení EDU

Od: 2010
Do: 2012
Financování: ČEZ, a.s. z prostředků na VaV
Vedoucí: Ing. Libor Vlček, Ph.D.

Výzkum rizik heterogenních svarových spojů na JE a vývoj kvalifikovaných postupů jejich oprav

Od: 2011
Do: 2013
Financování: ČEZ, a.s. z prostředků na VaV
Vedoucí: Ing. Lubomír Junek, Ph.D. a kolektiv ÚAM Brno

Hodnocení a predikce únavové životnosti svarových spojů vystavených koroznímu prostředí primárního média

Od: 2013
Do: 2015
Vedoucí: Ing. Libor Vlček, Ph.D.

Metodika hodnocení přípustnosti defektů během provozu v heterogenních svarech na JE

Financování: TA ČR
Číslo projektu: TB03SUJB001
Od: 2014
Do: 2015
Vedoucí: Ing. Ladislav Jurášek, Ph.D.

Inovativní výzkum zpětných klapek pro extrémní provozní podmínky v energetice

Financování: TA ČR
Číslo projektu: TH01011352
Od: 2015
Do: 2018
Spolupracoval: Ing. Pavel Dokoupil, Ph.D.

Výběr a implemantace postupů pro vyhodnocení nízko-cyklové únavy vnitřní vestavby jaderných zařízení se zahrnutím víceosé napjatosti

Financování: Comtes FTH, a.s
Číslo projektu: TA04020806
Od: 2014
Do: 2019
Pro instituci: TA ČR
Vedoucí: Doc. Ing. Ján Džugan, Ph.D.
Spolupracoval: Ing. Jiří Hůlka, Ph.D.

Management spolehlivosti a životnosti stavebních konstrukcí v jaderné energetice

Financování: TA ČR
Číslo projektu: TH02020781
Od: 2017
Do: 2019
Pro instituci: Vysoké učení technické v Brně, FAST
Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
Spolupracoval: Ing. Lubomír Junek, Ph.D.