Ing. Jiří Hůlka, Ph.D.

Výzkumný pracovník

Mobil:
777 838 541
Telefon:
541 212 429, klapka 226
E-mail:
hulkaj@uam.cz

PhD práce

Výpočtová simulace tvárného porušení (VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2014)

Zaměření

  • Výpočty šroubových spojů a posouzení jejich těsnosti.
  • Analýzy nelineárního chování (materiálového a geometrického) konstrukcí a plastické únosnosti zařízení