Ing. Lubomír Junek, Ph.D.

Ředitel a jednatel společnosti

Mobil:
606 717 655
Telefon:
541 212 429
E-mail:
junekl@uam.cz

PhD práce

Analýza zbytkových napětí po svařování a tepelném zpracování (Vojenská akademie v Brně, 1998)

Zaměření

  • Multidisciplinární analýzy MKP
  • Posouzení pevnosti a životnosti konstrukcí JE
  • Posouzení seismické odolnosti zařízení JE
  • Analýzy příčin poškozování konstrukcí JE
  • Únava materiálu
  • Dynamika konstrukcí JE
  • Míchání kapalin a proudění plynů
  • Lomová mechanika
  • Simulace svařování a predikce distorzí svařenců během výroby