Ing. Ladislav Jurášek, Ph.D.

Výzkumný pracovník

Mobil:
725 648 949
Telefon:
541 212 429, klapka 208
E-mail:
jurasekl@uam.cz

PhD práce

Vliv teploty a rychlosti zatěžování na lomové chování ocelí v tranzitní oblasti (VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2006)

Zaměření

  • Výpočty metodou konečných prvků
  • Hodnocení pevnosti a zbytkové životnosti konstrukcí
  • Lomová mechanika
  • Hodnocení přípustnosti defektů
  • Vývoj software pro hodnocení přípustnosti defektů