Ing. Aleš Lička

Výzkumný pracovník

Mobil:
725 648 944
Telefon:
541 212 429, klapka 205
E-mail:
lickaa@uam.cz

Zaměření

  • Zařízení pro jadernou i klasickou energetiku (tlaková i netlaková zařízení, parogenerátory, kompenzátory objemu, potrubí, podpůrné ocelové konstrukce)
  • Komplexní výpočtové analýzy v oblasti pevnosti a životnosti (kontrolní výpočty na statickou pevnost, na pevnost při cyklickém zatěžování, na odolnost proti náhlému porušení, na pevnost při vibracích, na stabilitu, na pevnost při seismických účincích)
  • Používané standardy zejména NTD A.S.I., ASME, ale i jiné dle požadavku zákazníka