Ing. Libor Vlček, Ph.D.

Zástupce ředitele a jednatel

Mobil:
725 130 400
Telefon:
541 212 429
E-mail:
vlcekl@uam.cz

PhD práce

Numerická 3D analýza těles s trhlinou: výpočty parametru constraint a modelování stabilního šíření trhliny (VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2004)

Zaměření

  • Hodnocení mezních stavů
  • Posouzení únavové životnosti
  • Návrh algoritmů pro hodnocení únavové životnosti s uvážením vlivu korozního prostředí
  • Řešení problémů lomové mechaniky
  • Numerické analýzy distorzí po svařování